Klassisk segling vid Kungsbron, Sailet sommaren 2010                                                                                                         Foto & Copyright © :Jan-Anders Månsson

 

 

 

Om Båtsam.

 

KARLSKRONA BÅTKLUBBARS SAMORGANISATION

 

Stiftades 1961.10.04 och är ett representantskap för inom Karlskrona kommun verksamma sjösportsklubbar, båtklubbar och båtsällskap.

Idag är vi 23 stycken medlemsklubbar som har strax över 3000 medlemmar. Tillsammans med familjemedlemsskap är Vi över 4000 medlemmar. Båtsams ändamål och syfte är att vara ett kontaktorgan och remissinstans i kommunala båtlivsfrågor samt att tillvarata och företräda medlemmarna genom Båtrådet, i för båt- och sjösportslivet viktiga och intressanta frågor. Båtrådet sammanträder ett par gånger om året och hela styrelsen sitter med i dessa möten.

 

 

Frågor som Båtsam idag har på sitt program är bl.a. hur vi kan utveckla och förbättra Karlskrona som en maritim kommun. Båtplats- och arrendeavtalen står högt på agendan samt att ömsesidigt samråd försöks upprätthållas.

 

Båtsam, Karlskrona båtklubbars samorganisation © 2011  • Email: info@batsam.com

www.batsam.com