Nostalgi på SAIL-2010                                                                                                                                       Foto & Copyright © :Jan-Anders Månsson

 

   

 

Pelles boathaouse

-kiosken på Stenshamn i

Karlskronas Östra skärgård.

http://www.pellessjöbod.se/home/

Välkommen till Båtsam.

Hemsidan har som syfte att ge information om vad som är på gång i Karlskrona kommun avseende båt- och båtuppdragningsplatser samt visa Båtsams engagemang avseende dessa frågor. Hemsidan är till för dig som läsare och därför tar vi tacksamt emot förslag på bra och relevant information som bör finnas här.

 

 Karta över skyddsobjekt i K-na skärg. på anslagstavlan. BBF inbjuder till "Funktionärsträff" finns under dokument.


Jolleskola för ungdomar 9-12 år. Läs här >>


"Anslagstavlan" finns sjösättningsdagrna på Lorentsberg 2017.


Läs Preems svar ang. sjömacken i Karlskrona under "Dokument".


Lägesrapport för Rosenholms udde sept. 2016. Läs här >>


Detta har presenterats Båtrådet.

Klicka på Ekenabben, Lorentsberg och Rosenholms udde.


Här kan Du hämta SBU:s "Hamnhandbok 2016" Hämta här>>


Segla bark i sommar. Mitt i Världsarvet. Läs här >>


Karlskrona båtbottentvätt vid Preem. Nytt erbjudande för 2017!

Läs här >>


Båtbottentvätt för egna klubben. Ett alternativ kanske? Läs här >>

Ny broschyr hämtar Du Här >>


Få havstulpanvarningen gratis, direkt i mobilen.

Sms:a havstulpan start till 711 20.


Slipp bottenmåla. Kolla filmen här >>


Försäkringsinfo. fr. Svenska Sjö, nyheter från 2015. Läs här>>


Senaste protokollen finns alltid under fliken "Dokument".


Nya sjötrafikföreskrifter för Blekinge, finns under "Dokument".


Förbud mot toatömning 2015. Läs under fliken "Länkar/miljö/transportstyrelsen".


Hasslöbron öppningstider under 2016. Finns under "Dokument", skrivelser.


Vill Din klubb eller Ditt sällskap annonsera här? Kontakta någon i styrelsen.


Nu kan Du läsa BÅTLIV i datorn. läs här >>


Använd vår gemensamma Anslagstavla på hemsidan.


Klicka på bannern ovan för att komma till Svenska Sjö:s hemsida!

Lämna förslag på innehåll till info@batsam.com

 

Båtsam, Karlskrona båtklubbars samorganisation © 2011  • Email: info@batsam.com

www.batsam.com