Nostalgi på SAIL-2010                                                                                                                                       Foto & Copyright © :Jan-Anders Månsson

 

   

 

Pelles boathaouse

-kiosken på Stenshamn i

Karlskronas Östra skärgård.

http://www.pellessjöbod.se/home/

Välkommen till Båtsam.

Hemsidan har som syfte att ge information om vad som är på gång i Karlskrona kommun avseende båt- och båtuppdragningsplatser samt visa Båtsams engagemang avseende dessa frågor. Hemsidan är till för dig som läsare och därför tar vi tacksamt emot förslag på bra och relevant information som bör finnas här.

 

 Båtrådet kallar till möte 23/11 kl 1800 Oskarsvärn.


BBF:s Båtdag avhålls den 3 december. Hjälp valberedningen inför Båtdagen. Kjell Amilon, 0457-79595.  >>E-post.


Uppdragning på Lorentsberg 2015. Läs här >>


Lsty efterlyser uppgifter om äldre sjömärken. Läs här >>


Karlskrona båtbottentvätt vid Preem. Erbjudande! Läs här >>


Båtbottentvätt för egna klubben. Ett alternativ kanske? Läs här >>


Filmvisning ?? Kolla anslagstavlan.


Få havstulpanvarningen gratis, direkt i mobilen.

Sms:a havstulpan start till 711 20.


Omskyltning av vissa skyddsobjekt. Se "Anslagstavlan".


Rabatt på taxiresor. Finns under "Dokument".


Slipp bottenmåla. Kolla filmen här >>


Försäkringsinfo. fr. Svenska Sjö, nyheter från 2015. Läs här>>


Redigerbara avtalsmallar med bilaga finns under fliken "Dokument".


Senaste protokollen finns alltid under fliken "Dokument".


Nya sjötrafikföreskrifter för Blekinge, finns under "Dokument".


Just nu pågår aktivitet med uppsägning av gamla avtal.

Bevaka klubbens brevlåda o e-post.


Segla bark i sommar och bli en del av "Världsarvet". Läs här >>


Förbud mot toatömning 2015. Läs under fliken "Länkar/miljö/transportstyrelsen".


Hasslöbron öppningstider under 2015. Finns under "Dokument", skrivelser.


Vill Din klubb eller Ditt sällskap annonsera här? Kontakta någon i styrelsen.


Nu kan Du läsa BÅTLIV i datorn. läs här >>


Använd vår gemensamma Anslagstavla på hemsidan.


Klicka på bannern ovan för att komma till Svenska Sjö:s hemsida!

Lämna förslag på innehåll till info@batsam.com

 

Båtsam, Karlskrona båtklubbars samorganisation © 2011  • Email: info@batsam.com

www.batsam.com