Skrivelser

och yttranden externt med/till/från –

Karlskrona kommun

Länstyrelsen i Blekinge

Sjöfartsverket

Trafikverket

Blekinge Båtförbund BBF & Svenska Båtunionen SBU

Båtklubbarna

Övrigt