Välkommen!

Båtsam är ett samarbetsorgan bildat av båt- och sjösports-klubbar inom Karlskrona kommun för att via kommunens Båtråd diskutera närliggande frågor. Hemsidan har som syfte att ge information om vad som är på gång i kommunen, avseende båt- och båtuppdragningsplatser, samt att visa Båtsams engagemang i dessa frågor.

Hemsidan är till för dig som båtklubbsmedlem och båtinnehavare och vi tar tacksamt emot förslag på bra och relevant information som bör finnas här.

Välkommen till KARLSKRONA, en stad mitt i skärgården !